אנו מודיעים בצער על מותו של חבר העמותה אריק יבנאי ומשתתפים בצער המשפחה