אנו משתתפים בצערו של חברנו דן רוזן עם מות אשתו קטיה.