חידות בכיף-34-38/2021 ורשימת הפותרים. עודכן ב- 3.8.2021

חידות בכיף-34-38/2021 ורשימת הפותרים. עודכן ב- 3.8.2021