נחתם הסכם חדש עם משען בכל המיקומים שיש בהם – דיור מוגן של משען