פתרונות לחידות 9 ו 12-14

פתרונות לחידות 9 ו 12-14