רשימת אירועים

01| מו"ר חיפה
04.07.2022בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
04.07.2022בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
11.07.2022בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
11.07.2022בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
18.07.2022בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
18.07.2022בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
25.07.2022בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
25.07.2022בשעה: 11:30 - 13:00
02| מו"ר קריות
06.09.2022בשעה: 9:30 - 11:00