השוואת ביצועי מדדי ה-SPY, הנסאק 100 וסקטור החצאי מוליכים בשנים 2004-2002… (1)

השוואת ביצועי מדדי ה-SPY, הנסאק 100 וסקטור החצאי מוליכים בשנים 2004-2002... (1)