ספרים, רבותי, ספרים – בכפתור מידע כללי –> זכרונות רפא"ל