פתרון חידה 1/2023

האופרה – טורנדוט
הסופה –   טורנדו