פתרון חידה 12/2023

 

*מצביא*
שיכול אותיות של:
מפקד *צבא מי* ימצא