פתרון חידה 13/2023

הקבלה
ח"נ = חכמת נסתר
חכמת הנסתר ביהדות היא: הקבלה
השוואה = הקבלה