פתרון חידה 14/2023

אחים לצרה
הנביא – אחיה השילוני
עובד המסעדה – מלצר
אחי מ לצר ה