פתרון חידה 17/2023

ירושלים
פלטו כדור – ירו
צעיפים  – שלים