פתרון חידה 22/2023

בנימין ובספרדית ההיגוי של השם הזה הוא בנחמין (בן חמין)