ברידג'

מועדון ברידג'
סילבוס וכללים:
החוג מופעל במתכונת של מועדון תחרותי.
שיטת וחוקי המשחק יהיו כמקובל במועדון תחרותי, אבל אנו נקפיד לשמור עליו כמועדון חברים רגוע ונוודא שתתקיים בו אוירה נעימה של משחק בין חברים.
את המועדון יפעילו ארבעה מתנדבים, חברי עמותה שלנו, שלכולם רקע וניסיון כמנהלי תחרויות ברידג'.
אנו נקיים ביניהם תחלופה שבועית, כך שמידי שבוע ינהל את התחרות מנהל אחר מבין הארבעה.
בתחילת כל יום תחרות יתייחס/ילמד המדריך במשך כמה דקות נושא ספציפי בברידג', ובסיום
כל תחרות הוא יקצה כמה דקות לשאלות לגבי משחקים ששוחקו באותו יום.
סדר המשחקים יהיה כמקובל בתחרויות, כשזוגות זזים משולחן לשולחן.
אנו נעבד את תוצאות המשחקים ונפרסם בכל שבוע את מיקום המשתתפים במשחקי השבוע
הקודם.
ע"פ החלטת ועד העמותה, חבר העמותה או בן/בת זוג רשאים להביא "בן זוג למשחק" שאיננו
זכאי בד"כ להשתתף בחוגים. זאת בתנאי שיש מקום פנוי (לפי שיקול דעת של מנהל החוגים),
ובתנאי שמספר הזוגות ה"מעורבים" לא יעלה על שלושה.

מנהלי המועדון: חברי העמותה שלנו צדוק גרינברג, בן-דרור אריאל, מנחם ברסלואר ויצחק
שקד.

מקום וזמן: חדר ההרצאות הקטן כל יום שני החל בשעה 11:00