העדה הדרוזית בישראל

היווסדות דת האיסלאם בקצרה וכרקע להופעת הדת הדרוזית. רקע היסטורי על היווסדות האמונה הדרוזית. ההתיישבות הדרוזית בישראל. תרבות, פולקלור, מנהגים, הנהגה דתית וציבורית של העדה . דפוסי הצבעה ומקומם בחברה הישראלית.

על המרצה: אדר אטיאס
עבד במשך 37 שנים במערכת בטחונית ממלכתית.
מרבית שנות עבודתו עסק במגזר הערבי. לפני שנה וחצי יצא לגמלאות.