רשימת אירועים

01| מו"ר חיפה
24.06.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
24.06.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
01.07.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
01.07.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
08.07.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
08.07.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
15.07.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
15.07.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
22.07.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
29.07.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
29.07.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
05.08.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
05.08.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
12.08.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
12.08.2024בשעה: 11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה
19.08.2024בשעה: 9:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה
19.08.2024בשעה: 11:30 - 13:00