חיל האוויר הבריטי במערכה לכיבוש חיפה במלחה"ע הראשונה – אלי לירן

06.11.2023
11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה

חיל האוויר הבריטי במערכה לכיבוש חיפה במלחה"ע הראשונה

(הרצאה אחת)

סילבוס:
תיאורי הקרב על חיפה, במלחמת העולם הראשונה, מביאים את סיפור כיבוש העיר חיפה
מנקודת מבטם של כוחות המדבר הרכובים שהשתתפו בקרב. אין בהם כל התייחסות לסיוע
אווירי, או פעילות אווירית צבאית במהלך כיבוש העיר ב 23 לספטמבר .1918
סיפורו של הסופר אשר ברש, "אקמק", (עיתון דבר 1925), בו מופיע קטע המספר על מטוסים
בריטים המשתקים את התותח התורכי האימתני על הר הכרמל בשעות הצהריים של יום
הקרב, מרמז על סיוע אווירי שניתן לכוחות המדבר הרכובים שכבשו את העיר.
חיפוש, אתור וחשיפת מסמכים לא ידועים בעקבות רמז זה, בארכיון הלאומי הבריטי
בלונדון , בו מאותרים יומני טיסה מבצעיים ודוחות טיסות שנערכו מעל חיפה ביום הקרב,
מאוששים את סיפורו של הסופר ברש על סיוע אווירי של כוחות האוויר הבריטים, לכוחות
המדבר הרכובים, בעת כיבוש העיר.
המרצה: אלי לירן – חבר העמותה שלנו וחוקר במסגרת העמותה לתולדות חיפה.
מקום וזמן: אולם ההרצאות הגדול של בית העובד, בהתאם ללוח הזמנים דלעיל, 11:30 עד .13:00