פרשיות סוערות במשפט הישראלי

20.05.2024
11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה

פרשיות סוערות במשפט הישראלי

סילבוס: 

מותר או אסור ומהן ההשלכות של פעולות כגון: לשתף ברבים את דעתנו או מידע פרובוקטיבי ? לבקר עסק, שירות או דמות? לגלות סודות? לצפות בסרט תיעודי המפיץ שקרים או פרטים אישיים או ערוץ פורנוגרפי? להתקין מצלמה בבית או במקום ציבורי או להקליט? מה פירוש הסתה? האם חובה עלינו להציל חיים או לדווח על עבירה שראינו או שחשדנו בה? מותר להנהיג כת או להיות חברים בה?

על שאלות אלו ועוד אחרות נענה בסידרת הרצאות זו, העוסקת בסוגיות משפטיות שונות הנוגעות לחיי כולנו. הצגתן, הבנתן ולימודן תעשה תוך הצגה של פרשיות משפטיות וציבוריות מסעירות מהעבר ומההווה העדכני ביותר וחיבורן אל הנושא הרלוונטי. כלומר, מתוך הפרשות נבין מהן המגבלות המשפטיות והחברתיות שעיצבו ומעצבים, לעיתים מותחים את הגבולות האפשריים.

לצד החשיפה לחומרים מרתקים מצוידים המשתתפים בהרצאות במידע וכלים שילוו אותם בחיי היומיום האישיים, ואף יאפשרו להם לבחון ולהבין היבטים שונים מהאקטואליה הציבורית.

הערה חשובה: על אף שהפוליטיקה שזורה בנימי חיינו ומכאן גם בפרשיות משפטיות, לא יידונו ולא יוזכרו בשום אופן דעות והיבטים פוליטיים באשר הם!

 

הרצאה 1: נושא חופש הביטוי א' ׁ(20.5.2024)

לאחר מבוא קצר לכל הסדרה נתהה במה מתבטא חופש הביטוי בישראל, האם הוא מוגן, באילו נסיבות הוא מוגבל, אם בכלל, וכיצד התפתח היחס אל הסוגייה במהלך השנים.

הרצאה 2: נושא חופש הביטוי ב' (27.5.2024)

זוהי הרצאה עצמאית בנושא. הפעם נבחן כיצד התמודדו בתי המשפט בישראל עם הזכות לחופש הביטוי לאור הגבולות שהם עצמם הציבו לזכות זו. נבחן היבטים אומנותיים, פליליים ולאומניים לאור דילמות שהתעוררו במהלך פרשות שהסעירו את המדינה.

הרצאה 3: נושא לשון הרע (3.6.2024)

מהו היחס המשפטי אל שמו הטוב של אדם?  מה נחשב לפגיעה בשם הטוב ואילו הגנות עומדות למי שפגע? את כל אלו נבין לאור היחס התרבותי והמשפטי אל כבוד האדם כחלק ממכלול.

הרצאה 4: נושא שיימינג (10.6.2.24)

אילו כלים עומדים לרשותנו כשאנו מבקשים למתוח ביקורת על עסק או שירות, ואילו סייגים הטילו בתי המשפט על אנשי התקשורת לעניין שיימינג?

הרצאה 5: נושא פרטיות (17.6.2024)

האם יש לנו פרטיות בעידן הריאליטי המתועד שבו אנו חיים? שמא, בעולמנו השקוף אין כל צורך בהגנה על פרטיותנו, שכן בכל מקרה אינה נשמרת. האם ענקיות התקשורת כמו פייסבוק כפופות לחוקים הישראליים המקומיים? במהלך ההרצאה נבין את גבולות ההגנה, את משמעויותיה ואת מכשלותיה.

הרצאה 6: נושא הצלה – יש חובה כזו? (24.6.2024)

בימים מורכבים וקשים אלו נבין האם מוטלת עלינו אחריות כלפי זולתנו, מה משמעותה, מה היקפה ומהו היחס התרבותי והמשפטי כלפי רעיון זה. מתוך כך נבחן אילו דילמות מתעוררות בהקשר זה ואיך התמודדו איתן בתי המשפט בייחוד באחת מהפרשות שטלטלו את ישראל.

הרצאה 7: כתות (1.7.2024)

כתות בישראל: קיימות? הן חוקיות? מותר להיות חברים בהן? להנהיג אותן? ומה לגבי עבדות, האם מושג זה נעלם מעולמנו המודרני, שמא חי ונושם. נבחן את הנושא דרך כמה פרשות שזעזעו את המדינה.

המרצה: ד"ר עו"ד תמר כץ-פלד, חוקרת ומרצה בנושאים הקשורים למשפט הישראלי החדשני ומקורותיו.

מקום וזמן: אולם ההרצאות הגדול של בית העובד, בהתאם ללוח הזמנים דלעיל, 11:30 עד 13:00.