תרבות ,אמנות וטכנולוגיה – ד"ר מיכל סדן

06.03.2023
09:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה

מכחול וענן – תרבות ,אמנות וטכנולוגיה – בין משיכה לרתיעה

מראשיתה של התרבות האנושית מתקיים קשר בין יצירה תרבותית-אמנותית והתפתחות טכנולוגית.
המצאות וחידושים טכנולוגיים הרחיבו את מרחב חייו של האדם, את אפשרויותיו בניצול משאבי הטבע, ואת אופקיו ותודעתו. תוצרי התרבות שיצר ביטאו תהליכים אלו ולעיתים, השפיעו על עיצובם.
ההתפתחות הטכנולוגיות חייבה להגדיר מחדש, בכל פעם את מצבו של האדם בעולם ומשמעות חייו.
בסדרת ההרצאות 'מכחול וענן – תרבות, אמנות וטכנולוגיה, בין משיכה לרתיעה' נבחרה לכל הרצאה שאלה מובילה שנועדה למקד את הדיון במערכת היחסים בין האדם ומשמעות חייו לאורך התקופות ובין ההתפתחות הטכנולוגית.

● 'מהפירמידה ועד בורג' דובאי'– הון שלטון, טכנולוגיה ואמנות. מה השתנה מהעת
העתיקה ועד ימינו? בניית מבנים הייתה לאורך ההיסטוריה ביטוי מובהק לאפשרויות
הטכנולוגיות שעמדו בפני בני האדם. הבניה והארכיטקטורה היו כלי יעיל בידי הממסד השלטוני והדתי להעברת מסרים על תפיסת עולמם ועל כוחם ומקומם בחברה. הממסדים השלטוניים עודדו ומימנו פיתוח והמצאות טכנולוגיות שישרתו את צרכיהם ומטרותיהם.
בהרצאה נסקור את הקשר שבין בניית מבנים למטרות שלטוניות לאורך ההיסטוריה לבין
ההתפתחות הטכנולוגית.

● 'תמונות מהעולם החדש'– השפעת ההתפתחות הטכנולוגית בעת החדשה על עולם הדמויים התרבותיים והאמנותיים.
ההתפתחות הטכנולוגית בעת החדשה הרחיבה את אפשרויות ההתבוננות על העולם ויצרה
אפשרויות חדשות ללכוד ולתעד את ההתרשמות מהנגלה לעין.
מבט על, מבט מיקרוסקופי, שיקוף רנטגן, אולטרסאונד ועוד הם רק חלק מהאפשרויות שנפתחו בפני האנושות לראות את העולם בדרך חדשה ושונה השפיעו על המחשבה, התודעה והיצירה התרבותית.

בהרצאה נבחן מספר נקודות ציון בהתפתחות הטכנולוגית ואת השפעתן על תפיסת המציאות והתודעה האנושית והשתקפותם בתוצרי תרבות ואמנות.

● 'הרגע המכריע' -השפעת התפתחות הצילום על התרבות והאמנות.
המצאת הצילום וההתפתחות המהירה של טכניקת הצילום מרגע המצאתו השפיעה על אופני
התפיסה של העולם בכלל ושל האמנות בפרט. מה השתנה בעולם ובמעמדה של האמנות מרגע הופעתו של הצילום? כיצד האפשרויות החדשות של 'תפיסת הרגע' שפתחה המצאת הצילום השפיעו על התודעה האנושית ועל תוצרי התרבות שנוצרו בעקבותיהן.

בהרצאה נסקור את התפתחות הצילום לאורך התקופות ונדון בהשפעת נקודות התפתחות
משמעותיות על התפיסה, התודעה ותוצרי התרבות.

● 'זמנים מודרניים' -על האדם ומעמדו בעולם המתועש והטכנולוגי בראי התרבות והאמנות.
הסרט זמנים מודרניים יכול להוות נקודת מוצא לדיון באדם העובד ומעמדו בעולם המתועש .
נושא זה שימש מקור השראה ליצירות אמנות רבות. האם ההתפתחות הטכנולוגית במהלך המאה העשרים שינתה את מקומו ומעמדו של האדם העובד בעולם ?

בהרצאה נתמקד בשנויים בהתייחסות למקומו של האדם העובד בעולם אדם ולערך 'עבודה'
בראי התרבות והאמנות.

● 'מפוביזם לפוסט מודרניזם' – השפעת הטכנולוגיה על מגמות וזרמים באמנות מהמאה ה-
19 ועד המאה ה- 21 .
החל מאמצע המאה ה- 19 חלה התפתחות מואצת של זרמים אמנותיים שונים. ככל שחלף הזמן התפתחו יותר ויותר זרמים וסגנונות במקביל. התגובות התרבותיות – אמנותיות נעו על הטווח שבין משיכה ואהדה לרתיעה. תגובות אלו הולידו מצד אחד הערצה לעולם הטכנולוגי ומצד שני אסקפיזם וכמיהה לחזור לעולם הקרוב לטבע ולחי ים שקדמו להאצה הטכנולוגית.

בהרצאה נתמקד בתגובות של סגנונות אמנותיים שונים לטכנולוגיה במהלך המאה ה- 20 .

● 'אפקט הפרפר במאה ה- 21 – 'תיאורית הכאוס ומבנים פרקטאלים כאמצעי ייצוג של
המפגש בין טבע ,טכנולוגיה, תרבות ואמנות במאה ה- 21 .
התפתחות המחשבים זימנה אפשרויות של ביטוי ויזואלי וקולי לתאוריות מתמטיות ומדעיות
מופשטות. אחת מהן הייתה 'תיאורית הכאוס'. האפשרות לייצג נוסחאות של מבנים פרקטאליים באמצעות המחשב פתחה פתח לעולם מרתק של יצירה תרבותית.

בהרצאה נתמקד בפרקטאלים ובמפגש הפורה בין תיאוריה, התפתחות המיחשוב וייצוגים
תרבותיים.

● אמנות דיגטלית במציאות וירטואלית' -התפתחות רשת האינטרנט, הטכנולוגיה הדיגטלית
והרשתות החברתיות השפיעו בצורה משמעותית על התרבות, אופני היצירה האמנותית ועל
דרכי הייצוג וההצגה שלה בסביבות פיזיות ווירטואליות.
אחד התחומים שהושפע ושינה את פניו הוא דרכי הייצוג והשימור של 'הזיכרון התרבותי
והזיכרון האישי'.

בהרצאה נתמקד בשנוי שחל במעבר 'מאלבום התמונות לסלפי' ונבחן את התמורות בדרכי
שימור וייצוג זיכרונות במאה ה- 21 והשתקפותם בתרבות ובאמנות.

המרצה: ד"ר מיכל סדן – עורכת סיורים, הרצאות וסדנאות בתרבות ואמנות, מורת דרך מוסמכת.
מקום וזמן: אולם ההרצאות הגדול של בית העובד, בהתאם ללוח הזמנים דלעיל, 9:30 עד 11:30