55 שנים לאיחוד ירושלים – דר' משה אלעד

24.05.2022
09:30 - 11:00
02| המלצות לאירועים

שם המרצה: דר' משה אלעד

שם ההרצאה: 55 שנים לאיחוד ירושלים