ידיעון התרבות 6/7/2020

06.07.2020 - 09.07.2020
00:00 - 10:00
01| מו"ר חיפה

להלן קישור להרצאות המקוונות החל מ- 2.7.2020

ידיעון התרבות 6-7-2020