המודיעין הישראלי וסוגיות בטחון ישראל: "בן-גוריון – האיש והמנהיג" (חלק ב')

17.08.2020
09:45 - 11:30
01| מו"ר חיפה

לקריאת סילבוס ההרצאות, לחץ כאן