המודיעין הישראלי וסוגיות בטחון ישראל: "זכות השיבה"

03.08.2020
09:45 - 11:30
01| מו"ר חיפה

לקריאת סילבוס ההרצאות, לחץ כאן