המודיעין הישראלי וסוגיות בטחון ישראל: כיצד נערך צה"ל לעשור הבא

13.07.2020
09:45 - 11:30
01| מו"ר חיפה

לצפייה בסילבוס ההרצאות לחץ כאן