תנ"ך ספר משלי(המשך)

24.06.2019
09:00 - 10:30
01| מו"ר חיפה

תנ"ך משלי (המשך): ראה את הסילבוס כאן