עכו – שליטת הימים – יורם פורת

24.05.2022
11:30 - 13:00
02| המלצות לאירועים

שם המרצה: יורם פורת

שם ההרצאה: עכו – שליטת הימים