תורכיה המודרנית – בין חילוניות ואיסלםתמונות – יורם פורת

10.05.2022
11:30 - 13:00
02| המלצות לאירועים

שם המרצה: יורם פורת

שם ההרצאה: תורכיה המודרנית – בין חילוניות ואיסלם