לקראת ראש השנה – הרב ד"ר גיל נתיב

19.09.2022
11:30 - 13:00
01| מו"ר חיפה

לקראת ראש השנה
(הרצאה אחת)

סילבוס:
איך ומתי הפך "יום תרועה )בשופר(" ל'ראש השנה' ומה כל כך נורא ב"ימים נוראים " ?

המרצה: הרב ד"ר גיל נתיב, השתתף במלחמת ששת הימים כצנחן בקרב על ירושלים. בעל הסמכה לרבנות מההיברו יוניון קולג' בירושלים, לתואר שני במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ולדוקטורט בתלמוד בהיברו יוניון קולג' בסינסינטי.

מקום וזמן: אולם ההרצאות הגדול של בית העובד, בהתאם ללוח הזמנים דלעיל, 11:30 עד 13:00.