ירושלים במלחמת 6 הימים, עם ישראל – הרב ד"ר גיל נתיב

15.08.2022
09:30 - 11:00
01| מו"ר חיפה

ירושלים במלחמת 6 הימים, עם ישראל (3 הרצאות)

סילבוס:
1 . ירושלים במלחמת ששת הימים –עדות אישית בליווי מצגת בת 35 תמונות שצולמו במהלך
הקרב.
2 . מי הוא יהודי? מי הוא גר/גיורת? –מאבק דתי-פוליטי על זהות מדינת ישראל כמדינה יהודית.
3 . עם ישראל בתנ "ך והעם היהודי במשנה ובתלמוד – האם הם עם אחד?

המרצה: הרב ד"ר גיל נתיב, השתתף במלחמת ששת הימים כצנחן בקרב על ירושלים. בעל הסמכה לרבנות מההיברו יוניון קולג' בירושלים, לתואר שני במחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ולדוקטורט בתלמוד בהיברו יוניון קולג' בסינסינטי.

מקום וזמן: אולם ההרצאות הגדול של בית העובד, בהתאם ללוח הזמנים דלעיל, 9:30 עד 11:00.