רשימת הרצאות מקוונות נכון ל- 6.7.2020

06.07.2020 - 09.07.2020
00:00 - 10:00
01| מו"ר חיפה

להלן קובץ המכיל הקישורים של החומר שהועד שלח לחברים. קישורי ZOOM שהיו במכתבים  ויש להם תאריך תפוגה, אינם נכללים, לכן אין התאמה בין מספרי המכתבים שנשלחו לבין הכותרות בקובץ.

הרצאות מקוונות_מצטבר