קרימינולוגיה

הפרעות אישיות חלק א' וחלק ב'
רוצחות סדרתיות וזוגות רוצחים

על המרצה: דר' אבי זלבה
שרת 32 שנה במשטרת ישראל סנ"צ (בדימוס), עסק בעיקר בתפקידי פקוד והדרכה.
קצין קרבי בצה"ל (הנדסה קרבית). סיים פו"ם בהצטיינות יתרה, ובקרימינולוגיה
תואר שני ושלישי בהצטיינות