קרימינולוגיה

תרבויות בעולם ובישראל

יפו מבט מבפנים

החיים בעיר הצפונית ביותר בעולם

הסדרה האופטימית 

על המרצה: דר' אבי זלבה

אנתרופולוג וקרימיצולוג, חוקר תרבויות וקצין משטרה בדימוס. עיקר שרותו עשה במחוז ירושלים