תקשורת ביולוגית – דר' שי שפיר (סדרת המשך)

תקשורת ביולוגית – דר' שי שפיר (סדרת המשך)

החי והצומח בארץ ישראל
ארץ ישראל מהווה גשר בין שלוש יבשות: אירופה-אסיה-אפריקה. גשר זה יוצר חבל ארץ
ייחודי המגוון בעושר מינים ייחודי.
ארצנו הקטנטונת מכילה המון בתי גידול המאפשרים עושר זה. מהחרמון המושלג, דרך פלגי
המים של הצפון, החבל הים תיכוני של צפון מרכז הארץ, המדבר שמכסה כמעט 60%
מארצנו, הימים המיוחדים: תיכון, כינרת, מלח וים סוף. חבלי ארץ אלו מהווים תפאורה
מדהימה לשפע צמחים ובעלי חיים השזורים בסיפורים עוד מימי התנ"ך.
בקורס נספר את סיפורם של צמחים ובעלי חיים ומעשירים את עולמנו, מהחרדל הלכאורה
פשוט ועד לדבורנית המדהימה, מחלזונות החוף ועד לנמרי מדבר יהודה.
השעורים ילוו מצגות, סרטונים ושניפגש חומר הדגמה חי.

פירוט נושאי ההרצאות
1. מגוון ביולוגי ומבשרי סתיו הייחודיות של ארץ ישראל ואסטרטגיית מבשרי הסתיו

קישור להרצאה בתאריך 3.11.2020 בשעה 11:30:

https://zoom.us/j/97301505602?pwd=SjhrUk92TWE0U1pxYzlVQWkwK3NKUT09

2. נדידת ציפורים ארץ ישראל מהווה גשר יבשתי מיוחד לנדידת הציפורים בסתיו ובאביב.

3.  צומח מדברי מעל 60% משטח ישראל הינו מדבר, תנאי בית גידול מיוחד זה מזמן
התאמות ייחודיות של צמחים.

4. בעלי החיים במדבר תנאי בית גידול ייחודי זה הוביל להתפתחויות התאמות ייחודיות.

5. ממקורות הירדן ועד הכינרת הופכים למדבר – מים חיים ובשפע. הכינרת האגם
המנוטר ביותר בעולם ומורכבותו.

על המרצה: דר' שי שפיר
ראש החוג להוראת מדעי הטבע והסביבה – מכללת אורנים.