מתמטיקה בחז"ל

רגש מול שכל והאינטואיציה המתמטית של חז"ל
דוגמאות רבות יש לכך שהכרה חושית-רגשית יכולה להיות הרבה יותר יעילה וחזקה מהכרה שכלית.
אדם יכול לחשוב שזה בגלל רגשות חזקים, כגון הפחד, אך מסתבר שאפילו בדברים הנראים שכליים לגמרי, חשבונות מתמטיים נטולי רגשות, האינטואיציה שלנו אינה שכלית כי אם רגשית.
נתמקד במספר דוגמאות וננתח את האינטואיציה המתמטית של חז"ל, אשר לפי חשבונם נראה, לכאורה, שבעוד אשר בני ישראל ירדו מצרימה בשבעים נפש, הרי לקראת יציאתם הגיעו למאות מיליונים ואולי יותר. הייתכן?

על המרצה: הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ
תואר I , II ,III במתמטיקה, מהטכניון , רס"ן ביחידה 8200 , דיקן הפקולטה
למתמטיקה בטכניון, פרסם כ-90 מאמרים מדעיים בעיתונות מתמטית, עורך ראשי
האגודה נשיא", The Electronic Journal of Linear Algebra" המדעי העיתון של
הבינלאומית לאלגברה ליניארית, נשיא אוניברסיטת בר-אילן, יו"ר "הבית היהודי, שר
המדע והטכנולוגיה, וכיום בנוסף על כהונתו רבת השנים כרב של אחוזה רבתי ( 23
קהילות), הוא מכהן כנציב שירות המדינה.