מתימטיקה – מחרדה להנאה

*הקשת המתימטית* "מחשש וחרדה – להנאה ואהבה"
בהרצאה ננסה להבין מדוע מקצוע המתימטיקה שהוא התשתית למדעים, טכנולוגיה וכלכלה;
זוכה ליוקרה וכבוד – מחד גיסא; יחד עם זאת גורם ולחרדה ורתיעה אצל רבים כל כך – מאידך
גיסא. בהמשך נציג דרכים ושיטות לתיקון ולקירוב לבבות/מוחות בגיל הרך, בבית הספר ואף
בגילנו לתועלת מעשית ולהנאה מהיופי.

על המרצה: ד"ר זהבה שמואלי
באוניברסיטה העברית – במתמטיקה ופיסיקה B.Sc
בטכניון, במתמטיקה ,   M.Sc , D.Sc

בטכניון: מרצה וחוקרת בפקולטה למתמטיקה.
ברפא"ל: פיתוח אלגוריתמים לאבטחת מידע. ניהול משאבי אנוש כממונה על הסגל האקדמי.