ללימודי יהדות על פי המקורות

במחזור הלימודים הבא – אביב קיץ תשע"ט 2019, נמשיך בלימוד מסכת מגילה מהש"ס הבבלי.

במסכת ארבעה פרקים:

פרק ראשון – עוסק בזמני קריאת המגילה, מדרשים על מגילת אסתר ונס פורים, ועניינים נוספים בעלי הקשר סגנוני לחלקו הראשון של הפרק.

פרק שני – עוסק בצורת קריאת המגילה ובהגדרת הכשרים לקרותה בציבור. כמו כן דן הפרק במצוות שונות שזמן חיובן רק ביום או רק בלילה.

פרק שלישי – מרחיב את הלכות קריאת המגילה לדיני קריאת התורה והתפילה בציבור וכן מנהגי ההפטרה והתרגום.

פרק רביעי – דן בקדושת בית הכנסת וספר התורה. כמו כן משלים הפרק את מנהגי הקריאה בתורה ובנביאים בימים מיוחדים בשנה.

ברצוני להבהיר כי תוך כדי לימוד המסכת עולים שורה ארוכה של נושאים עקרוניים כמו שיטות לימוד, אופן הסקת המסקנות מהכתוב בתנ"ך, שאלות של מוסר וצדק חברתי ועוד ועוד. כל אלה מקרינים ושייכים מאוד גם לחיים בעת הנוכחית.

חשוב להגיע לשעור מצוידים במסכת מגילה לפחות בהדפסה המקובלת – ש"ס ראם – וילנא". מאוד מומלץ להצטייד בש"ס עם פירוש הרב שטיינזלץ. יש אתרים באינטרנט המציעים למכירה כרכים בודדים (בדרך כלל מסכת מגילה כרוכה בכרך אחד עם מסכת תענית).

במהלך השעורים אשתדל להקרין על המסך את דפי הלימוד, אבל מבדיקה שלי התוצאה קשה לקריאה. לכן חשוב שכל אחד יגיע עם עותק אישי משלו.

מועדי השעורים:

30.4.19

14.5.19

21.5.19

28.5.19

2.7.19

16.7.19

30.7.19

כל השעורים מתחילים בימי שלישי בשעה 09:00 ומסתיימים בשעה 10:30.