לימודי יהדות

במחזור הלימודים הבא – סתיו תשע"ט- תש"פ 2019, נמשיך בלימוד מסכת מגילה מהש"ס הבבלי.

גם משתתפים חדשים יכולים להירשם בלי חשש שמא יקשה עליהם להכנס באמצע.  נעשה כל מה שצריך כדי שהחיבור לקבוצה הקיימת יהיה חלק וקל.

במסכת ארבעה פרקים:

פרק ראשון – קרובים מאוד לסיומו. סוף הפרק מביא, מדרשים והסברים על מגילת אסתר ונס פורים.

פרק שני – עוסק בצורת קריאת המגילה ובהגדרת הכשרים לקרותה בציבור. כמו כן דן הפרק במצוות שונות שזמן חיובן רק ביום או רק בלילה.

פרק שלישי – מרחיב את הלכות קריאת המגילה לדיני קריאת התורה והתפילה בציבור וכן מנהגי ההפטרה והתרגום.

פרק רביעי – דן בקדושת בית הכנסת וספר התורה. כמו כן משלים הפרק את מנהגי הקריאה בתורה ובנביאים בימים מיוחדים בשנה.

ברצוני להבהיר כי תוך כדי לימוד המסכת עולים שורה ארוכה של נושאים עקרוניים כמו שטות לימוד, אופן הסקת המסקנות מהכתוב בתנ"ך, שאלות של מוסר וצדק חברתי ועוד ועוד. כל אלה מקרינים ושייכים מאוד גם לחיים בעת הנוכחית.

חשוב להגיע לשעור מצוידים במסכת מגילה לפחות בהדפסה המקובלת – ש"ס ראם – וילנא". מאוד מומלץ להצטייד בש"ס עם פירוש הרב שטיינזלץ. יש אתרים באינטרנט המציעים למכירה כרכים בודדים (בדרך כלל מסכת מגילה כרוכה בכרך אחד עם מסכת תענית).

במהלך השעורים אשתדל להקרין על המסך את דפי הלימוד, אבל מבדיקה שלי התוצאה קצת קשה לקריאה. לכן חשוב שכל אחד יגיע עם עותק אישי משלו.