ההתנהגות האנושית דרך התבוננות בבעלי חיים (סדרת המשך)

ההתנהגות האנושית ורבים ממחקרי הפסיכולוגיה נלמדים ונגזרים מהתנהגותם של בעלי החיים, הכרת מנגנונים ותופעות בסיסיות בהתנהגות החי תורמים להבנת התנהגותנו אנו. הכרת יכולות התקשורת של האורגניזמים בסביבתנו מאפשרת הצצה על עולמנו דרך עולמם החושי השונה והמיוחד של בעלי החיים.

מידע חדש, תרופות חדשות, טיפולים חדשים המתמודדים עם הרפואה החדישה מנסים לשפר כל הזמן את איכות החיים שלנו, לא רק את התחושות הפיזיות אלא גם את הנפשיות התנהגותיות. לידע העכשווי והמצטבר השפעה אדירה על האופן שבו אנו מתייחסים לבעלי החיים סביבנו ומכאן באופן ישיר גם אלינו בני האדם.

בקורס זה נחבר בין הידע הקלסי על ההתנהגות ומחקרים חדשים המעצבים את אישיותנו והתנהגותנו.

נלמד על רפלקסים, על זוגיות וטיפול בצאצאים, החתמה, על חיזור ורבייה, חשיבות התנהגות המשחק והלמידה, אינטליגנציה ורגשות.

ההרצאות ילוו בהדגמות ובהתנסויות משעשעות להבנת תהליכי ההתנהגות.

 

מס' נושאי המפגשים
8 מונוגמיה ופוליגמיה – האם האדם הוא חיה מונוגמית או פוליגמית?
9 התניה קלאסית ואופרנטית – כיצד ניתן ל"אלף" את הבעל?
10 למידה מתוכנתת ושימוש בכלים בבעלי חיים
11 פתרון בעיות וזיכרון מרחבי – אינטליגנציה בעולם החי
12 מודעות עצמית – אינטליגנציה בעולם החי
13 רגשות והבעות פנים בבעלי חיים ובאדם
14 מה זאת אהבה?

 

על המרצה: דר' שי שפיר

ראש החוג להוראת מדעי הטבע והסביבה – מכללת אורנים.