תנ"ך – ספרות החוכמה של המקרא והשירה המזמורית של ספר תהילים

תנ"ך – ספרות החוכמה של המקרא והשירה המזמורית של ספר תהילים (חוג המשך)

סילבוס:

ספרי אמ"ת כוללים את הספרים: תהילים, משלי, איוב. זוהי ספרות החוכמה של המקרא והשירה המזמורית של תהילים, והם עוסקים בשאלות קיומיות של חיי האדם.

נתחיל לקרוא בספר תהילים,שבו המילים "ממעמקים קראתיך יה" משקפות נאמנה את תכניו. נדון במבחר מזמורים שיש בהם סוגיות תיאולוגיות רבות עוצמה, ונעמוד על עושר המבע הרגשי הטמון בהם. הספר מכיל 150 מזמורים, והוא הארוך ביותר במקרא, והפופולרי ביותר בין ספרי הכתובים. זוהי שירה דתית- ליטורגית שמתאימה כמעט לכל מצבי הנפש של רוח האדם. יש בה שירים, שעוסקים באדם הנמצא בשעת סכנה גדולה, או בשעת מחלה, או שהוא שרוי במשבר נפשי עמוק, כשהוא מוקף אויבים המבקשים את נפשו. לעיתים הוא כמעט מיואש, והוא מתפלל לאלוהיו ומבקש תשובה. ברוב המזמורים נמצא דברי שבח והודיה לאל או תלונה, בקשה, וידוי ותחנונים לפני הבורא. לפעמים המשורר הוא איש פרטי שחושף את מצוקותיו, ולפעמים הוא מדבר בשם העם ומשקף את צער האומה וכאבה. לעיתים הוא נמצא ברגעי שמחה והתעלות רוחנית במעמד עולי הרגל לבית המקדש בירושלים.

עד היום יש הנוהגים לקרוא לפחות מזמור אחד בכל יום, והספר הזה משמש את היהודי בכל הדורות בקריאה ברגעי סכנה כמו ברגעי האינטימיות בתוך המשפחה והקהילה, בטקסי הקבורה ואפילו בסידור התפילה היומי. הספר מיוחס לדויד המלך, אך אין ספק שהוא פרי יצירתם של מאות משוררים, שחיו  בימי בית ראשון ובימי בית שני.

גם הכנסיה הנוצרית וגם האיסלם אימצו אותו, והוא נקרא בלעז- PSALMS , כלומר שיר מזמור (ועדות חיה לתפוצתו הרבה בעולם הן המילים "הללויה" ו-"אמן" השגורות בפי כל).

רבי נחמן מברסלב קבע : "אמירת תהילים – מעלה גדולה, והוא מסוגל לרפאות החולה", ולכן גם אנחנו נקרא בספר, ונשתדל למצוא בו מזור לתעתועי הנפש.

 

המרצה: משה בר דיין, מרצה למקרא ולתנ"ך.

 

מקום וזמן: אולם ההרצאות עליו הוכרז בהזמנה לחוג, בהתאם ללוח הזמנים בטבלה, 10:45 עד 14:00.