פיסיקה (חוג המשך)

סילבוס:
1. הקשר שבין סימטריה וחוקי שימור (שימור האנרגיה, מומנטום קוי, סיבובי או כל קבוע אחר). כמה
קבועים יכולים להיות בכל מערכת?
2. מה תרם איינשטיין למדע (יחסות פרטית ויחסות כללית – מה הבסיס של כל תיאוריה, תנועה בראונית,
האפקט הפוטואלקטרי, החום הסגולי של מוצקים, האקויולנטיות של מסה ואנרגיה, ההסתיגויות מתורת
הקוונטים, קוסמולוגיה ועוד, כולל הטעויות הגדולות שעשה בפיסיקה).

שני הנושאים רוויים במתמטיקה לא נורא מסובכת ויוסבר איך מעקרונות מופשטים נובעות תוצאות
מדהימות.

המרצה: פרופ' גיורא שביב, פרופסור אמריטוס לפיסיקה בטכניון ובעבר ראש מכון אשר לחקר החלל.
מקום וזמן: אולם "סחלב" (התחתון), בהתאם ללוח הפעילויות, השעות 9:00 עד 10:30