השוואת ביצועי מדדי ה-SPY, הנסאק 100 וסקטור החצאי מוליכים בשנים 2004-2002…

השוואת ביצועי מדדי ה-SPY, הנסאק 100 וסקטור החצאי מוליכים בשנים 2004-2002...