יפן (מדינה, חברה) – זאב רילסקי (סדרת המשך)

יפן (מדינה, חברה) – זאב רילסקי (סדרת המשך)

1. יפן כעוף החול וההתחדשות לאחר המלחמה.

קישור להרצאה ב= 3.11.2020 :בשעה 9:15

https://zoom.us/j/96846511780?pwd=QllzclVOQXRmQ3BFRSs4WklMMTB2dz09

2. "לצאת מן הקופסא", קוד האסטתיקה בתרבות יפן.

קישור לפגישת ZOOM ב- 10.11.2020

https://zoom.us/j/96846511780?pwd=QllzclVOQXRmQ3BFRSs4WklMMTB2dz09

3. חברה נשים וילדים ביפן.

קישור להרצאה ב- 24.11.2020:

https://zoom.us/j/96846511780?pwd=QllzclVOQXRmQ3BFRSs4WklMMTB2dz09

4. שינטו ודאו ביפן. ביום ג' 1.12.2020

קישור להרצאה:

https://zoom.us/j/96846511780?pwd=QllzclVOQXRmQ3BFRSs4WklMMTB2dz09

5. בושידו – דרך הלוחם היפני.
על המרצה: זאב רילסקי – ארכיאולוג, אנתרופולוג ומומחה לתרבויות מזרח
אסיה. מרצה באוניברסיטה הפתוחה, ב"קתדרה" ובמכללות ברחבי הארץ.