פילוסופיה

עמנואל קאנט – החשיבה הביקורתית

1724-1804 (. השאלות של קאנט. הניגוד רציונליזם- ( Immanuel Kant – החשיבה הביקורתית אמפיריזם. הכרת הטבע. המהפכה הקופרניקאית. ההבחנה בין חומר לצורה של ההכרה. חלל וזמן כצורות הסתכלות. הקטיגוריות של השכל. תופעות ודברים כשלעצמם. האידאות של התבונה.

המוסר הקאנטיאני והעולם העל-חושי. הפורמאליזם האתי. הצו הקטיגורי. חירות וחובה.

הפירוש התכליתי של העולם לפי קאנט. הראיה התכליתית של ההיסטוריה. אמונה ודת אצל קאנט. הטוב העליון. אמונה ומדע.

על המרצה: פרופ' עודד בלבן, חוקר ומרצה בחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה. ראש החוג בשנים 1993 עד 1998 , פרופ' אורח באוניברסיטאות בעולם וחבר באגודות ובוועדות רבות.

מקום וזמן: אולם ההרצאות הקטן בהתאם ללוח הזמנים