פתרון חידה 10/2020

סוג של דיווחים פיננסיים  המנותקים מממשות  (6,8)

פתרון החידה: תלושים מהמציאות