פתרון חידה 11/2021

פתרון חידה 11/2021

הפתרון המצופה של חידה /2021: קשר
קשר סבתא / בוהן
קשר מוט,
קשר דייגים,
קשר שמינית