פתרון חידה 12/2020

הפתרון המצופהwink : נקרעים לגזרים