פתרון חידה 12/2021

הפתרון המצופה: שעון
שעון חול,
שעון שמש,
שעון כיס,
שעון קוקיה,
שעון אטומי