פתרון חידה 14/2021

פתרון חידה 14/2021: מעלה
מעלה צביה
מעלה אדומים
מעלה החמישה
מעלה גמלא
מעלה עקרבים
מעלה בית חורון