פתרון חידה 15/2021

פתרון חידה 15/2021

ארבעת נשיאי ארה'ב, החקוקים בסלע, בהר רושמור שבדרום דקוטה.
GW-
George Washington

TJ – Thomas Jefferson

AL- Abraham Lincoln

TR- Teodore Rusevelt